wie zijn wij?

Cantaba is een vrouwenkoor en bestaat uit ongeveer 16 leden, hoge sopranen, lage sopranen en alten. Wij zingen a capella, drie- en vierstemmig.

Met onze dirigente Anne Stokman werken we vol passie aan een mooie koorklank. Plezier in het zingen staat natuurlijk voorop. Wij treden ongeveer drie keer per jaar op zoals bij korenfestivals (Sint Willibrord- en Nicolaïkerk) en benefietvoorstellingen (voor Tibet).