wie zijn wij?

Cantaba is een vrouwenkoor in Utrecht en bestaat uit ongeveer 16 leden, hoge sopranen, lage sopranen en alten. Wij zingen a capella, drie- en vierstemmig.

Ons koor zoekt op dit moment een dirigent. Zodra wij weer mogen zingen zal een sollicitatieprocedure gestart worden. Wij treden ongeveer drie keer per jaar op zoals bij korenfestivals (Nicolaïkerk, het Fulco’s Vocal Festival in IJsselstein) en benefietvoorstellingen (voor Tibet).

A capella zingen is zingen zonder begeleiding van muziekinstrumenten. Tijdens onze repetities leert onze dirigente ons de melodie door elke stem voor te zingen. De repetities verlopen daardoor erg ontspannen. We kunnen ons helemaal richten op zo mooi mogelijk samen zingen. We worden niet afgeleid  door een piano.