wie zijn wij?

Cantaba is een vrouwenkoor in Utrecht en bestaat uit ongeveer 16 leden, hoge sopranen, lage sopranen en alten. Wij zingen a capella, drie- en vierstemmig.

Onze dirigent is Niels de Groot. Wij treden een paar keer per jaar op in en om Utrecht waaronder ook korenfestivals (Nicolaïkerk en het Fulco’s Vocal Festival in IJsselstein).

A capella zingen is zingen zonder begeleiding van muziekinstrumenten. Tijdens onze repetities leert onze dirigente ons de melodie door elke stem voor te zingen. De repetities verlopen daardoor erg ontspannen. We kunnen ons helemaal richten op zo mooi mogelijk samen zingen. We worden niet afgeleid  door een piano.